پاورپوينت با عنوان ترومای قفسه سینه و مراقبتهای آن

پاورپوينت با عنوان ترومای قفسه سینه و مراقبتهای آن

 پاورپوينت با عنوان ترومای قفسه سینه و مراقبتهای آن

 پاورپوينت با عنوان ترومای قفسه سینه و مراقبتهای آن

 

در فرمت پاورپوينت . 96 اسلايد قابل ويرايش

 

صدمات قفسه سينه پس ازصدمات سيستم اعصاب مركزي .دومين عامل مرگهای تروماتیک محسوب میشود

حدود 25٪ از تمام مرگ و میر های ناشی از وسائط نقلیه موتوری به دلیل ترومای قفسه سینه است.

بخش اعظم این مرگها ثانوی به آسیب قلب وعروق بزرگ است.

قفسه سینه حفره ای است که بوسیله دنده ها احاطه شده که حفره توراسیک نامیده میشود.